(2011), Crysis, giochi Nokia Lumia, Nokia (X, X2, XL), SamsungGalaxy, HTC Desire(desiderio) X 480x800 sfondi
 (2011), Crysis, giochi Nokia Lumia, Nokia (X, X2, XL), SamsungGalaxy, HTC Desire(desiderio) X 480x800 sfondi

sfondi